27. 05. 2024, 12:35


Průmyslová televize

Neboli také Kamerové systémy,  uzavřené televizní okruhy, tzv. CCTV

Průmyslová televize a kamerové systémy představují jeden z prvků aktivního systému zabezpečení a sledování objektů. Ať už se jedná o ochranu majetku, sledování firemních prostor a výrobních procesů, ale využití nachází  např. také pro volný čas jako aktuální sledování počasí, sjezdovek, turistických tras a další. Velmi často slouží jako ochrana veřejných prostranství a institucí a dále pak monitorování v dopravě a pod.

Kamerové systémy nabízejí celou řadu výhod a jsou tedy důležitou součástí komplexních systémů ochrany majetku a osob, monitorování pohybu osob, materiálu, vozidel a sledování objektů. Mezi jejich výhody patří zejména možnost nepřetržitého sledování, využití obrazových záznamů, atd.
    Hlavní otázky při návrhu kamerového systému :

    - potřebný počet kamer pro pokrytí celého rizikového prostoru,
      jejich provedení a odolnost.
    - způsob zpracování video signálu z kamer
    - použitá výstupní zařízení (monitory, počítače, atd.)
    - počet pracovišť s obsluhou a jejich pravomoci
    - speciální požadavky a provedení