14. 06. 2024, 05:35

EPS - elektronická požární signalizace

Je již podle názvu zaměřena na ochranu proti požáru objektů a budov, dále pak úniku plynu a pod.
EPS je svoji strukturou podobná systému EZS, liší se zejména v použitých čidlech. Vhodné je když se oba systémy aktivně doplňují v koplexní ochraně objektů.

EPS se skládá obvykle z těchto komponent :

- detektory kouře                      
- teplotní čidla
- detektory plynu

- požární sirény
- automatické telefonní hlásiče


Příklad schéma zapojení systému EPS  :

schema EPS